Operaty środowiskowe OazaPiatkowo

ptak

Decyzje i operaty środowiskowe

Przymierzasz się do budowy domu, realizacji inwestycji, rozbudowy hali przemysłowej lub innej działalnoci? Musisz sporządzić decyzję środowiskową lub operat? Właśnie tego typu kwestie poruszamy na naszym blogu. Zapoznaj się z najważniejszymi materiałami!

Blog o operatach środowiskowych

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego oraz nieustannych zmian regulacji prawnych w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym, każdy Inwestor przed rozpoczęciem realizacji danego przedsięwzięcia powinien zbadać/zweryfikować czy dla danego zadania będą wymagane właściwe dokumenty, pozwolenia i opinie pozwalające na realizacji założonego celu. Bardzo często brak właściwych decyzji, zgód i opinii skutkuje niemożliwością realizacji inwestycji a skrajnych przypadkach nałożeniem sankcji i kar (np. zakaz korzystania z wód przez dany zakład w przypadku braku ważnego pozwolenia wodnoprawnego).


W celu potwierdzenia konieczności przygotowania i sporządzenia niezbędnej dokumentacji środowiskowej wymaganej w postępowaniu administracyjnym mającym na celu ocenę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko należy na początku określić rodzaj , umiejscowienie i zakres planowanego przedsięwzięcia tak aby móc je zakwalifikować w odpowiednie normy konkretnej ustawy.


W przypadku zamiaru budowy, rozbudowy lub zmiany technologii dla danego przedsięwzięcia, kiedy zachodzi potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę czy zmiany warunków zagospodarowania procedurę uzyskiwania pozwoleń i decyzji należy rozpocząć się: od przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, opracowania do niego niezbędnych załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu, inwentaryzacji przyrodniczej , inwentaryzacji drzew i krzewów. Natomiast w zakresie gospodarki wodnej należy zbadać czy wymagane jest otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego dla, którego należy wykonać operat wodnoprawny.